1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Contributie 2019 Bekijk hier uw contributie

Gezin € 79,50

Alleenstaande € 39,75

Meer informatie over contributie

Huishoudelijk regelement PDF download

Klik hier, om het huishoudelijk reglement als PDF te lezen.

In dit reglement kunt u onder ander lezen welke verstrekking onder het pakket vergoedt worden.

Een overlijden... wat nu?

Bel eerst onze uitvaartleider

J. Stout
0599 612482

Lees daarna hier hoe verder...

 • Eerst Opgerichte Begrefenisvereniging
 • Eerst Opgerichte Begrefenisvereniging
 • Eerst Opgerichte Begrefenisvereniging
 • Eerst Opgerichte Begrefenisvereniging

eob-transparant   Eerst Opgerichte Begrafenisvereniging  Stadskanaal

Een overlijden, wat nu...

Op het moment dat iemand overlijdt, komt er heel veel regelwerk op de nabestaanden af. Het is dan prettig om op een hulplijst te kunnen terugvallen. Onderstaand vindt u zo’n hulplijst.

Vóór de uitvaart

 1. Waarschuw de (huis)arts in verband met verklaring van overlijden
 2. Bij overlijden tijdens een reis: bel de alarmcentrale van de reisverzekering
 3. Bel onze uitvaartleider J. Stout om het sterfgeval door te geven.
 4. Bij overlijden door een ongeval: bel de verzekeringsmaatschappij of uw tussenpersoon (dit kan om meerdere verzekeringen en –maatschappijen gaan; denk bijvoorbeeld niet alleen aan de uitvaartverzekering, maar ook - indien aanwezig - aan een levens- en ongevallenverzekering)
 5. Heeft de overledene een donorcodicil?
 6. Informeer de werkgever en eventuele naaste vrienden en bekenden
 7. Ga na of er een testament en/of wilsbeschikking is
 8. Vraag om een akte van overlijden (meestal via uitvaartondernemer)
 9. Bedenk wie u wilt uitnodigen voor de uitvaart en hoe de uitvaart vormgegeven wordt (crematie of begrafenis, wie spreekt, et cetera).


Vlak na de uitvaart

 1. Laat in overleg met de notaris een verklaring van erfrecht/executele opstellen met eventueel boedelvolmacht
 2. Stel uw bank of Postbank op de hoogte
 3. Regel nieuwe bevoegdheid voor bankrekeningen (hiervoor kan een verklaring van erfrecht nodig zijn)
 4. Wijzig de tenaamstelling van de rekeningen in ‘erven…’
 5. Breng de voormalige werkgever, uitkeringsinstantie en/of pensioenfonds op de hoogte en vraag een overlijdensuitkering aan
 6. Vraag indien van toepassing een (aanvullende) sociale uitkering, tegemoetkoming in de studiekosten, verlaging van belastingtarieven of huursubsidie aan
 7. Vraag eventueel nabestaanden- of wezenpensioen aan
 8. Informeer alle instanties waar de overledene staat geregistreerd


Binnen enkele maanden

 1. Hef rekeningen op en zorg dat eventueel openstaande posten worden voldaan
 2. Zeg automatische afschrijvingen op, inventariseer creditcards en zeg ze op
 3. Inventariseer banksaldi per overlijdensdatum
 4. Inventariseer lopende schulden (belasting, hypotheek, uitvaartkosten enz.)
 5. Inventariseer (in)boedel, zo nodig taxatie
 6. Incasseer de verzekeringsuitkeringen (en los zo nodig de hypotheekschuld af)
 7. Heeft de overledene een bankkluis? Bepaal dan wat u met de inhoud doet  
 8. Regel zaken met betrekking tot effectendepots, onroerend goed en effecten
 9. Zeg abonnementen, contributies en dergelijke op

 

NB: In de maanden na het overlijden vindt de afwikkeling van de nalatenschap plaats. Enkele zaken hebben we hier in deze hulplijst reeds genoemd. Wilt u echter een duidelijk en vollediger beeld krijgen van wat er van u wordt verwacht en/of wat u kunt verwachten, dan kunt u het beste contact opnemen met de Belastingdienst of de notaris. U kunt ook kijken op www.belastingdienst.nl en www.notaris.nl.

 

We hebben 2 gasten en geen leden online